A sütik feladata

A cookie-k olyan, kis mennyiségű információt tartalmazó szöveges fájlok, amelyeket a böngésző a számítógépen, mobiltelefonon vagy egyéb eszközön tárol egy webhely meglátogatásakor.

A sütik

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak. Az Adatkezelő a Weboldal által kínált szolgáltatások javítása, a lapok közötti navigáció megkönnyítése, a felhasználó beállításainak rögzítése és a felhasználói élmény javítása céljából használ cookie-kat. Ezek nélkül az Adatkezelő sem a kért szolgáltatásokat nem tudná a Látogató rendelkezésére bocsátani, sem a Weboldal nem működne megfelelően. Az Adatkezelő nem használ személyes információk gyűjtésére szolgáló cookie-kat.

A sütik kezelése

A Látogatónak lehetősége van korlátozni, letiltani, vagy eltávolítani a cookie-kat a webböngésző beállításai révén. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Weboldal egyes részei kizárólag cookie-k használatával érhetők el, ezért ezek letiltásával egyes tartalmakhoz nem fér hozzá, és nem használhatja teljes mértékben a Weboldal minden funkcióját. Mindegyik webes kereső különböző, így a megfelelő beállításokhoz kérjük, használja keresője “Súgó” menüjét, illetve az alábbi linkeket a cookiek kezeléséhez:

 

 

Ha a Látogató a cookie-k és hasonló online technológiák engedélyezésével használja a Weboldalt, azzal hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő ilyen technológiák használata révén gyűjtse és dolgozza fel adatait. A sütik használatára vonatkozó hozzájárulás visszavonásához kattintson ide.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 

Saját, funkcionalitási cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a Weboldal emlékezzen a Látogatók által alkalmazott beállításokra.

 

Cookie neve Célja Lejárat
CookieConsent A sütik használatát elfogadva jön létre, célja, hogy tárolja a Látogató által kinyilvánított – a sütik használatára vonatkozó jóváhagyás – tényét. Személyes adatokat nem tárol. A létrehozástól számított 1 év

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k

Google Analytics
Az Adatkezelő a weboldalán a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is alkalmazza. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. A Google Analytics által elhelyezett cookie-kkal kapcsolatban részletesebb információkért látogassa meg a https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies oldalt (angol nyelvű) vagy tekintse meg a Google Adatvédelmi Irányelveit: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

 

Cookie neve Célja Lejárat
_ga Felhasználók megkülönböztetésére szolgáló cookie. A cookie-k használatának jóváhagyásakor jön létre és a Google Analytics felé történő minden egyes adatküldés alkalmával frissül. A létrehozástól / frissítéstől számított 2 év
_gid Munkamenetek (látogatások) meghatározására szolgáló cookie. A cookie-k használatának jóváhagyásakor jön létre és a Google Analytics felé történő minden egyes adatküldés alkalmával frissül. A létrehozástól / frissítéstől számított 24 óra
_gat A Google Analytics felé történő adatüldések limitálására szolgál. A cookie-k használatának jóváhagyásakor jön létre és a Google Analytics felé történő minden egyes adatküldés alkalmával frissül. A létrehozástól / frissítéstől számított 1 perc
iflychatSoundCidiflychatStatusCid

iflychatUserId

iflychatUserName

A weboldalon működő chat alkalmazás cookie. Csak regisztrált és belépett felhasználók adatait tárolja a böngésző bezárásáig.
__atuvs__atuvc Ezen cookie-k az AddThis widget működésével kapcsolatosak. Ezt a widgetet gyakran beágyazzák a honlapokba, segítve ezzel a tartalommegosztást a szociális média platformokon. Az AddThis cookie-k statisztikai informciókat is biztosítanak arról, hogy a felhasználó hányszor osztott meg egy tartalmat, illetve hogyan hazsnálja az oldalba beépített AddThis funkciót. A személyes beazonosításra csak akkor van lehetőség, ha Ön személyesen regisztrált az AddThis szolgáltatásnál és hozzájárulását adta ehhez. A létrehozástól / frissítéstől számított 30 perc

Google Recaptcha
A Weboldalon található űrlapok spam védelmét a Google Recaptcha szolgáltatásával biztosítjuk. Felhívjuk a figyelmet, hogy ezen szolgáltatás szintén használhat cookie-kat, amelyek nem tartoznak az ellenőrzésünk alá. A Google által használt (google.com és doubleclick.net domain alatt tárolt) cookie-król ezen az oldalon tájékozódhat: https://policies.google.com/technologies/types

Facebook Page Plugin
A Facebook Page plugin segítségével kerül beillesztésre egyes aloldalakra a Mozgalom hivalatos Facebook oldalának hírfolyama. Felhívjuk a figyelmet, hogy ezen szolgáltatás szintén használ cookie-kat, amelyek nem tartoznak az ellenőrzésünk alá. A Facebook által használt cookie-ról ezen az oldalon tájékozódhat: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Általános adatkezelési irányelvek

Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk az Adatkezelő részére adatot közlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

 

Felelősség

 1. Az Üzemeltető kizár minden felelősséget a honlapon elhelyezett azon információkra vonatkozóan, amelyet az Üzemeltető eszközeivel, de a felhasználók hoznak létre. Az Üzemeltető kizár minden felelősséget a felhasználók által tanúsított magatartásért.
 2. A felhasználók a szolgáltatást kizárólag a saját kockázatukra használják.
 3. Az Üzemeltető nem tehető felelőssé azért, amennyiben harmadik fél jogosulatlanul használja fel a felhasználók által az oldalra feltöltött tartalmakat.
 4. A felhasználó köteles az Üzemeltetőt kártalanítani bármely harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely a szolgáltatás használatával összefüggő vagy abból eredő követelésből ered.
  Az Üzemeltető jogosult bármikor szüneteltetni a szolgáltatását, illetve megszüntetni azt, az ezzel okozott kárért semmiféle felelősséget nem vállal.
 5. A szolgáltatásból eredő jogvitát megpróbáljuk békés úton rendezni. Amennyiben úgy érzi, hogy jogai sérülnek, írjon levelet az Üzemeltető székhelyére. Amennyiben a jogvitát nem sikerül békés úton rendezni, akkor a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság illetékes, hatáskörtől függően.

A Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi nyilatkozat módosítása

 1. A felhasználók kötelesek a Felhasználási Feltételeket és az Adatvédelmi nyilatkozatot időről időre áttanulmányozni. A módosított Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi nyilatkozat honlapon történő közzétételére vonatkozóan megjelenik az „új” felirat. Amennyiben a felhasználó ezt követően a szolgáltatást igénybe veszi, ezzel az új feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 2. Az Üzemeltető a módosítást 15 nappal előbb közzéteszi honlapján. Javasoljuk, hogy a weboldal láblécében elhelyezett Felhasználási Feltételeket, az Adatvédelmi Nyilatkozatot minden belépés előtt ellenőrizze.

Vonatkozó jogszabályok

A sztrajk.info működésére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Büntető törvénykönyv, a Polgári törvénykönyv, a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. LXIII. törvény vonatkozik.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 1 391-1400
 • Fax: +36 1 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: http://www.naih.hu

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek – tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett – megkereshetik az adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.